آذرخشی زد و تصویر فلک دریده شد............................................صد غزل در شب انتظار ما قصیده شد

زاغ پژمرده شد و عقربه سرگیجه گرفت..............................زیر شمشیر غمش بس سر و دل بریده شد

غنچه ها گل شد و گل های کهن در دل خاک........................خش خش له شدن برگ خزان شنیده شد

فتنه ها پیر بمیراند و جوان پیر نمود........................................سرو قائم به حضیض آمد و سرخمیده شد

کی عجب باشد اگر دیده ی دجال درید....................................او که چشمان محبان ز غمش دریده شد

آن شفق در فلک اندر شب یلدا که فتاد................................نقشش از خون شهیدان خزان کشیده شد

پرچم مشکی ایران شب یلدا چو بخاست..................................در سیاهی شب اندر شد و آرمیده شد

سرنگون شد ز فلک باز یکی اختر سرخ..............................................قلب یک منتظر دیگر او دریده شد

شام یلدای زمین بالاخره سپیده شد...............................................وز دل منتظر از روز ازل سپیده شد

 

شاعر: وحید غفوری

در شبانگاه یلدا برای ظهور سوشیانت زردشتیان یا همان مهدی موعود خودمان با هم این ندای ملکوتی را فریاد می زنیم:"اللهم عجل لولیک الفرج".

یلدای خوشی را برایتان آرزومندیم.   تیم نویسندگان تارنمای 1mard.blog.ir